Đăng ngày: 10/03/2015
Đổi mới phương pháp dạy học
Đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi phương pháp đã và đang dạy học bằng phương pháp tối ưu hơn đem lại hiệu quả cao hơn trong đó có sự kế thừa của phương pháp cũ. Phương pháp dạy học không phải do một ai đó tự ý vẽ  ra mà nó được phát triển  trên một số quan điểm, lý luận và mục đích của việc dạy và học củng như phát triển tư duy cho học sinh.

        Trong quá trình giảng dạy một giáo viên sẽ phải sử dụng nhiều phương pháp dạy học, chẳng hạn với phương pháp vấn đáp. Đó là phương pháp mà bất kì người giáo viên nào cũng phải sử dụng trong các bài giảng của mình.Phương pháp này yêu cầu giáo viên đặt ra những câu hỏi để học sinh trả lời hoặc có thể  tranh luận với nhau và cả giáo viên, qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học.

   Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức người ta phân biệt 3 hình thức vấn đáp sau:

- Vấn đáp tái hiện :  Giáo viên  đặt ra những câu hỏi chỉ yêu cầu  Học sinh  nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Đó là hình thức được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức sắp học hoặc khi cần củng cố kiến thức vừa  mới học

- Vấn đáp giải thích – minh họa : Nhằm mục đích làm sáng tỏ một vấn đề nào đó. Giáo viên lần lượt nêu ra câu hỏi kèm theo  những ví dụ minh họa đẻ học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Hình thức này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn.

-  Vấn đáp gợi mở  (hay còn gọi là vấn đáp tìm tòi) :  Giáo viên  dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để dẫn dắt học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết của học sinh.

Trong qua trình dạy học,  Giáo viên  có thể  sử dụng cả 3 hình thức, tuy nhiên cần khuyến khích  Giáo viên  sử dụng  hình thức vấn đáp tìm tòi.

Ở Tiểu học,  Giáo viên  thường tổ chức hoạt động của  Học sinh  trong phương pháp vấn đáp theo các bước sau :

* Bước 1 : Giáo viên  đặt câu hỏi nhỏ, riêng rẽ

* Bước 2 : Giáo viên  chỉ định từng  Học sinh  trả lời hoặc để  Học sinh  tự nguyện trả lời (mỗi  Học sinh  trả lời một câu hỏi và  trước mỗi câu hỏi nên để thời gian cho  Học sinh  suy nghĩ trả lời)

* Bước 3 : Giáo viên  tổng hợp ý kiến và nêu ra kết luận dựa trên những câu trả lời đúng của Học sinh

=> Ưu điểm :

    + Kích thích tính tích cực, độc lập sáng tạo trong học tập của học sinh

    + Bồi dưỡng cho  Học sinh  năng lực diễn đạt những vấn đề học tập bằng lời.

    + Giúp  Giáo viên  thu thập thông tin từ phía  Học sinh  để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học

    + Tạo không khí học tập sôi nổi trong giờ học.

ð     Hạn chế :

   Nếu người giáo viên chưa  có nghệ thuật tổ chức , điều khiển đàm thoại thì mang một số hạn chế sau :

    + Dễ làm mất thời gian , ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch bài học.

    + có thể biến đàm thoại thành cuộc tranh luận giữa  Giáo viên  và  Học sinh, giữa các thành viên của lớp với nhau.

ð  Khắc phục :

    + Gv cần chuẩn bị thật tốt hệ thống câu hỏi. Các câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau, câu hỏi trước là tiền đề cho câu hỏi sau, câu hỏi sau là sự kế thừa của câu hỏi trước.Mỗi câu câu hỏi là một cái nút của từng bộ phận mà học sinh cần lần lượt tháo gỡ thì mới được kết quả cuối cùng.

    + Để tăng thêm hiệu quả của việc sử dụng phương pháp vấn đáp,  Giáo viên  cần tổ chức đối thoại theo nhiều chiều : 

                                          Giáo viên  - Học sinh ;  Học sinh  – Học sinh ;  Học sinh  - Giáo viên

     Việc đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cần thiết và cũng là một trong những vấn đề được đề cập nhiều của ngành giáo dục hiện nay vì vậy để chủ trương đổi mới  phương pháp dạy học  đi vào chiều sâu , các nhà quản lý giáo dục cũng như các cấp ban lanh đạo trong các nhà trường phải làm sao chuyển được những yêu cầu đổi mới  phương pháp dạy học  thành nhu cầu tất yếu của nhà giáo qua những buổi tập huấn đổi mới  phương pháp dạy học.

Tệp đính kèm: