Giới thiệu nhà trường

.

TRƯỜNG TH HẢI THANH

Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa


Thành lập theo QĐ số : 1438 TC/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa; ngày 29/11/1988.

Quy mô cơ sở vật chất: 
o Tổng diện tích khuôn viên: 2561m2 
o Diện tích xây dựng: 875m2 
o Tổng diện tích sàn xây dựng: 875m2 
o Với 12 phòng học, 4 phòng chức năng và các phòng làm việc. Trường có khả năng tiếp nhận 22 lớp với 680 học sinh.